Barnbandet – Child Ribbon

Barnbandet är Sveriges första rättighetsband för barn. Vårt projekt “Barn har rätt” syftar till att göra FN:s barnkonvention till svensk lag och situationen bättre för Sveriges alla barn, men också att i många andra situationer värna om barnens rätt och trygghet i vårt samhälle. Barnens egen världsomspännande FN-konvention som svensk lag kommer att ge alla oss som strider för barns rättigheter ett starkt verktyg. Vi kommer att kunna säga att barns rätt är svensk lag!

Barnbandet är ett vitt band som symboliserar fred och oskuldsfullhet utsmyckat med den ädlaste och starkaste stenen av alla – en diamant. Med Barnbandet följer en informationsbroschyr som innehåller delar av FN:s barnkonvention och information om hur Sverige kan vara med och ge barnen deras rätt. Det innebär att kampanjen också gör FN:s barnkonvention allmänt känd bland såväl barn som vuxna.

Barn kan inte själva hävda sina rättigheter – de behöver vår hjälp. Barn kan inte själva göra FN:s barnkonvention till svensk lag – men det kan vi. Genom att bära Barnbandet stödjer du kampen för barns rättigheter!

Barn har rätt att vara sig själva, leva och utvecklas, att vara barn helt enkelt!

Barn har rätt!

Anna Ekvall Grundare