Barn har rätt

Med Barnbandet stödjer du arbetet med att enligt FN:s Barnkonvention ge Sveriges alla barn rätt till sina grundläggande mänskliga rättigheter. Detta skulle bl a innebära:

–          att kränkningar av barns och ungas rättigheter kan prövas i domstol

–          att stat, kommun och landsting tvingas bli experter på barns och ungas rättigheter för

           att kunna följa lagen

–          att brott mot barns och ungas rättigheter tas på största allvar

–          att ett barnrättsperspektiv skulle bli ett verkligt inslag i varje beslutsfattares vardag

–          att barn och unga får en barndom, en framtid

Barn har rätt:

–          att få tillhöra en familj och ett land

–          att säga vad de tycker och bli lyssnade till

–          att inte tvingas föra krig, arbeta eller vara en handelsvara

–          att få utbildning och vård

–          att växa upp utan våld eller andra kränkningar

Tack för att du stödjer kampen för barns rättigheter!

 

Barnbandet  i SvD.