Stöd oss

Vi arbetar ständigt med att knyta olika organisationer och företag till oss i syfte att tillsammans sprida information om projektet och arbeta för dess ändamål. Maila oss gärna på info@barnbandet.com för att diskutera vad vi tillsammans kan göra för projektet “Barn har rätt”.